Godsmack - Serenity

:

Godsmack playing Serenity at Pepsi Smash 2003